Hur vi förhåller oss till kvalitet

Nerike Kugg & Mekan AB skall tillgodose marknadens behov av komponenter till verkstadsindustrin med specialisering mot kuggtillverkning.

Komponenter från Nerike Kugg & Mekan AB skall ge kunden en bra produkt med rätt kvalitet och pris.

Vi erbjuder totalansvar från materialanskaffning och prototyptillverkning till bearbetning i små och medelstora serier samt montering fram till färdig produkt.

Nerike Kugg & Mekan AB huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.

Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.

Vi ska möta de krav med tillämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget. Vår strategi är att upprätthålla hög status avseende arbetstillfredsställelse, trivsel i god anda.

All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitet / miljöutvecklingen av verksamheten.
Vi ska sträva efter att alltid prioritera vår verksamhet i alla avseenden med inriktning på kvalitet och säkerhet.

Vårt mål är att fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter samt att applicera detta i vår verksamhet.

Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs för respektive verksamhet.

Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt. Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns.

Vårt sätt att hantera frågor angående miljö- hälsa – säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Vi skall årligen upprätta mål för förbättringar samt åtgärdsprogram i en plan för miljö- hälsa – säkerhet och kvalitet samt redovisa måluppfyllelse i årlig rapport.

Nerike Kugg & Mekan AB skall tillgodose marknadens behov av komponenter till verkstadsindustrin med specialisering mot kuggtillverkning.

Komponenter från Nerike Kugg & Mekan AB skall ge kunden en bra produkt med rätt kvalitet och pris.

Vi erbjuder totalansvar från materialanskaffning och prototyptillverkning till bearbetning i små och medelstora serier samt montering fram till färdig produkt.

Nerike Kugg & Mekan AB huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.

Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.

Vi ska möta de krav med tillämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget. Vår strategi är att upprätthålla hög status avseende arbetstillfredsställelse, trivsel i god anda.

All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitet / miljöutvecklingen av verksamheten.
Vi ska sträva efter att alltid prioritera vår verksamhet i alla avseenden med inriktning på kvalitet och säkerhet.

Vårt mål är att fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter samt att applicera detta i vår verksamhet.

Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs för respektive verksamhet.

Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt. Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns.

Vårt sätt att hantera frågor angående miljö- hälsa – säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Vi skall årligen upprätta mål för förbättringar samt åtgärdsprogram i en plan för miljö- hälsa – säkerhet och kvalitet samt redovisa måluppfyllelse i årlig rapport.

Är du vår nya samarbetspartner?

Vi har en hög kapacitet och möjligheten att tillgodose stora som små serier av högkvalitativa industriprodukter framtagna med högsta precision.

Söker ni en ny partner som kan leverera i tid och prioriterar miljön, personal och god kommunikation?

Då får du gärna kontakta oss.

    * E-post

    * Telefon